Joodse Gemeente Leeuwarden
n.i.g Leeuwarden
WelkomGeschiedenisDe GemeenteDe SjoelOnze RabbijnDienst tijdenFinancieƫle verantwoordingInfo over Privacy & WetgevingFoto`sContact
Info over Privacy & Wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.


Gelden deze regels ook voor NIG Leeuwarden?

 

Ook de NIG Gemeenten vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De NIG Leeuwarden wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de n.i.g met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

 

Wanneer zijn deze regels van toepassing?

 

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan:

Het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden.

 

 

Het sturen van een rekening.

 


Het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie.

 


Het maken van aantekeningen tijdens een gesprek of vergadering die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen.

 

 

 

Het opnemen van verjaardagen in de leden administratie

 


Publicaties op de website

 

 

 

Opnamen op video of met foto Kamera’s, Eventuele bewakingscamera’s
en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

 

Wat moet de n.i.g gemeente doen onder de nieuwe wetgeving?

We gingen al zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om, maar de eisen in de wet zijn
nog verder aangescherpt.

Binnen kort meer !

 
WelkomGeschiedenisDe GemeenteDe SjoelOnze RabbijnDienst tijdenFinancieƫle verantwoordingInfo over Privacy & WetgevingFoto`sContact